Reglament d'ajudes a esportistes individuals i entitats esportives del municipi de Llubí
L’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 6 de maig de 2013, va acordar l’aprovació definitiva del “Reglament d’ajudes a esportistes individuals i entitats esportives”. Podeu consultar-lo al document adjunt.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços