Reducció de residus

UNA NOVA DIRECTIVA EUROPEA CERCA EVITAR EL PROBLEMA DEL SEU TRACTAMENT
La reducció dels residus és la prioritat que fixa la nova Directiva Marc de Residus, per davant de la reutilització, el reciclatge i la recuperació d'energia a través dels residus. Al final de l'any 2013, els Estats hauran d'haver desenvolupat programes de prevenció dels residus. Assolir l'objectiu de reduir els residus presenta un repte sense precedents, ja que necessita un canvi substancial en els comportaments de producció i de consum.

*A pesar de diferents normatives europees en la matèria i al contrari del que passa en d'altres camps, com l'emissió de gasos d'efecte hivernacle la producció de residus a la Unió Europea creix. En l'actualitat, es produeixen aproximadament 600 kg de residus per persona i per any, els quals amenacen tant els ecosistemes com la salut humana.

La prevenció dels residus es pot dur a terme a través d'accions molt diverses, que van des d'incidir en els cicles de producció, els modes de treball i els comportaments dels consumidors fins a fomentar un disseny més ecològic dels productes. Un exemple de canvi en els modes de comercialització i de consum són les experiències de venda a granel, com la que s'ha duit a terme a Itàlia amb la llet.

Al seu torn, aquest canvi de comportament s'aconsegueix a través de diferents instruments, com la informació i l'educació (com les campanyes per conscienciar sobre l'ús de les botelles de plàstic), les mesures incitatives (com subvencions o el fet de fer pagar una taxa de residus segons el volum produït) i les mesures de regulació (obligacions per als ciutadans i les empreses, com la taxació de les bosses de plàstic).

La Directiva Marc de Residus, que va entrar en vigor al final de l'any 2008, obliga els Estats Membres a posar en marxa programes de prevenció de residus abans del 12 de desembre de 2013, que poden estar integrats en els plans de gestió de residus. Aquests programes hauran d'establir objectius de reducció de residus, per tal de rompre el vincle entre el creixement econòmic i la generació de residus. A més, la Directiva demana que els Estats membres posin en marxa sistemes de seguiment per tal de controlar l'avançament d'aquest programa.

Aquests objectius plantegen una sèrie de problemàtiques als Estats, les regions i els municipis:

*En primer lloc, hi ha el problema del mesurament: és difícil mesurar la "reducció" dels residus, ja que es tracta d'una cosa que no s'ha produït. A més, no hi ha dades ni indicadors a nivell europeu, i cap mètode comú de seguiment i mesura europeu.

*En segon lloc, hi ha un problema lligat a l'opinió pública i el comportament dels consumidors. Com ho ha demostrat una recent enquesta Eurobaròmetre, els europeus no són conscients de la quantitat de residus que produeixen. Només un 41% dels europeus pensa que produeixen massa residus, percentatge que a Espanya puja a 52%, el segon més alt de la Unió.

*En tercer lloc, hi ha una falta d'informació sobre l'efectivitat de les diferents estratègies de reducció de residus. Per exemple, s'ha comprovat que els incentius monetaris (com les subvencions) no són sempre eficaços, sobretot a causa del baix cost del tractament de residus (especialment la incineració) en l'actualitat.

La Directiva afirma que la Comissió ajudarà els Estats a elaborar els programes de prevenció i posarà a la seva disposició un sistema d'intercanvi d'informació. A més, la Unió Europea ja està finançant projectes que segueixen aquest mateix objectiu d'informació, posada en comú d'experiències i avaluació de les diferents mesures nacionals, com són els projectes de la Setmana Europea de la Reducció de Residus o el projecte Pre-Waste, que té per finalitat analitzar i compartir les bones pràctiques a nivell europeu. Les opcions per dur a terme els programes de prevenció de residus són molt esteses i s'hauran d'adaptar a cada context nacional i regional per tal d'ésser efectius. Projectes que dónin a conèixer les experiències a altres Estats i regions són doncs una eina molt valuosa de cara a l'any 2013.

Per a més informació, consultau:

* Programa i presentacions d'un seminari sobre el projecte Pre-waste. (S'hi poden trobar bones pràctiques i estudis.) * Estudi per a la Comissió Europea sobre el rebuig de matèria orgànica (aliments). * La pàgina de la Comissió Europea sobre la política europea de residus.
Bookmark and Share