Protecció Civil
L'ajuntament Informa:

Al passat plenari ordinari de dia 18 de juliol de 2011 es van aprovar, per unanimitat, la creació de l'Agrupació Local de Voluntariat de Protecció Civil així com els seus estatuts.
Aquesta agrupació estarà formada per persones residents i empadronades a Llubí que, de forma desinteressada, desitgin integrar-se amb la finalitat de col·laborar en la previssió i prevenció de situacions de risc col·lectiu, catàstrofes i calamitat pública que puguin plantejar-se al municipi.
Bookmark and Share