Pagament fraccionat d’imposts i taxes municipals.
L'Ajuntament de Llubí ha aprovat el pagament fraccionat de l’impost de béns immobles, l’impost de vehicles de tracció mecànica i de la taxa per la prestació dels serveis relatius a la recollida i tractament de residus.

Les sol·licituds han d’efectuar-se abans del 10 de febrer de l'any vigent i, per poder-ho sol·licitar, s'ha d'estar al corrent de pagament en període executiu.

Els pagaments es faran mitjançant domiciliació bancària i el fraccionament es podrà realitzar en vuit mensualitats o en tres trimestres, amb una regularització al mes de novembre.

Podeu consultar l'ordenança provisional al document adjunt.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços