Ordenança sobre regulació i protecció d'animals domèstics
Aquesta Ordenança té com a finalitat fixar la normativa que asseguri una possessió d’animals domèstics compatible amb la higiene, la salut pública i la seguretat de persones i béns, així com la garantia del bon tracte als propis animals.

Al document adjunt odeu consultar lordenança comleta
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços