Manca conscienciació en la generació de residus

NOMÉS 4 DE CADA 10 EUROPEUS ESTIMA QUE ES PRODUEIXEN MASSA FEMS
Una recent enquesta Eurobaròmetre recull les percepcions dels ciutadans envers l'ús dels recursos, la gestió dels residus i el reciclatge. Mentre que un 87% dels europeus reconeix que Europa hauria de utlitzar els seus recursos d'una manera més eficient, no són conscients de l'impacte que té la producció de residus municipals en el malbaratament dels recursos. L'enquesta Eurobaròmetre sobre “L'actitud dels europeus envers l'eficiència dels recursos” demostra que els europeus no són conscients de la quantitat de fems que produeixen, ja que només 4 de cada 10 estimen que produeixen massa fems. Tanmateix, això no vol dir que els europeus no siguin conscients de la necessitat de reduir la seva producció de residus.

Pel que fa el reciclatge, 9 de cada 10 europeus afirma separar algun tipus de residu per reciclar. Per tal de reciclar més, els europeus demanen més punts de recollida i millors normatives sobre la separació de residus. En general, els europeus es mostren contraris a pagar més impostos per incitar-los a produir menys residus i prefereixen que aquesta taxa s'imposi a les empreses.

Pel que fa al rebuig d'aliments, els europeus també subestimen la seva producció de residus. Només un 13% dels ciutadans estima que malbaraten aliments. En realitat, alguns estudis estimen que aquest percentatge es podria situar al voltant del 30% dels residus urbans (l'any 2006, 179kg d'aliments o restes d'aliments van ser rebutjats per persona a la UE).

Tanmateix, a pesar d'aquesta manca de consciència sobre la seva responsabilitat en la producció de residus, l'enquesta també demostra que els europeus tenen cada vegada més en compte els factors mediambientals a l'hora de comprar un producte. Així, només una quinta part dels enquestats afirma que té poc o gens en compte l'impacte ambiental d'un producte a l'hora d'adquirir-lo.

Per més informació, consultau l'informe relacionat sobre la reducció dels residus.
Bookmark and Share