Licitació del contracte del servei del punt verd de Llubí.
Ja teniu disponible, a l'apartat "Perfil del contractant" d'aquesta web, l'anunci de licitació i el plec de clàusules administratives.
Bookmark and Share