I Jornades d'Estudis Locals de Llubí
L’ajuntament de Llubí organitza les Primeres Jornades d’Estudis Locals,
amb l’objectiu de fomentar el coneixement i la difusió dels diferents aspectes socials i culturals del municipi de Llubí.
Per això, animam a tots els investigadors, professionals i les persones interessades en aquests aspectes per a què hi participin, bé com a comunicants, bé com a assistents.
Als documents adjunts trobareu tota la informació necessària per participar-hi.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços