Festes Locals
L'ajuntament Informa:

Al passat plenari ordinari de dia 18 de juliol de 2011 es van aprovar, per unanimitat, les festes locals per a l'any 2012. Dites festes son:
- 10 d'abril (festa de l'Ermita)
- 1 d'agost (Sant Feliu)
Bookmark and Share