Creació d'una borsa d’empreses interessades en l’execució de pràctiques professionals
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, president del SOIB, mitjançant la qual es crea una borsa d’empreses interessades en l’execució del mòdul de pràctiques professionals no laborals associats a certificats de professionalitat de la família professional d’Hoteleria i Turisme
Bookmark and Share