Àrea de condicionament d'espai lliure.
Dia 15 d'abril de 2011 es va inaugurar l'àrea de condicionament a zona verda del solar del carrer Metge Sbert.

Bookmark and Share