ANUNCI

ERROR EN L'EDICTE NÚM. 22633
Advertit error en Edicte núm. 22633, publicat en el BOIB núm. 168, de data 10 de novembre de 2011, on diu “ Fase d’oposició (2 punts)” L’Exercici de l’oposició consistirà en un tipus text de 10 preguntes amb respostes múltiples, referents a Qüestions pròpies del lloc de feina i relacionats amb el temari de l’Annex 1. La duració no excedirà de 30 minuts.”, ha de dir Fase d’oposició (2 punts)” L’Exercici de l’oposició consistirà en un tipus text de 40 preguntes amb respostes múltiples, referents a Qüestions pròpies del lloc de feina i relacionats amb el temari de l’Annex 1. La duració no excedirà de 40 minuts.”

El que es fa públic per a general coneixement.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços