ACTUALITZACIONS AL WEB DE L'OTIB
Al següent enllaç podreu consultar la web de l'Observatori del Treball de les Illes Balears de la Direcció General d’Economia i Estadístiques. Entre d'altres coses, podreu consultar:


Publicacions i informes:

- Anuari Estadístic Municipal de les Illes Balears. Any 2011. Proporciona per cada municipi de les Illes Balears un total de 62 indicadors sobre la població resident, la activitat econòmica que es desenvolupa en el municipi i el mercat de treball que se'n deriva. Aquesta recopilació de dades a nivell municipal, permet conéixer l'evolució dels principals indicadors demogràfics i laborals de cada municipi i comparar-los amb la mitjana de les Balears i/o amb la resta dels municipis.

- Nota mensual de Conjuntura Laboral, març 2012

Principals Indicadors del Mercat de Treball: març 2012

- Contractes
- Demandants d'ocupació
- Atur
- Afiliació a la Seguretat Social, darrer dia de mes (febrer)
- Afiliació mitjana per seccions d'activitat CNAE09 (març)

Prospectiva del Mercat de Treball

- Activitats econòmiques amb més contractació, març 2012
- Activitats econòmiques amb més atur, març 2012
- Ocupacions amb més contractació, març 2012
- Ocupacions amb més atur, març 2012

Indicadors d'economia social

- Societats Laborals
- Cooperatives

Prestacions per atur

Relacions Laborals
- Expedients de regulació de l'ocupació
- Vagues
- Convenis col·lectius

Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços