CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PLAÇA DE PINTOR COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Als documents adjunts podeu trobar les bases que regeixen la convocatòria i el model d'instància per entregar juntament amb la documentació.

Actualitzat el 22 de juny amb la resolució de batllia (decret de contractació)
Bookmark and Share

Convocatòries